top of page

Priser

Denne siden er under oppdatering. Ved spørsmål ang. prisoversikt 

Enkel begravelse:

Fra kr 16 828,-

 

Forutsetter blant annet:

• Familien gjør det meste 

   papirarbeidet selv.

• Byråets honorar (1 250,-)

• Samtale med pårørende (750,-)

• Nedlegging i kiste (990,-)

• Rimeligste kiste (4 900,-)

• Pynting seremoni (750,-)

• Assistanse i seremoni (1 500,-)

• Samtale i heimen (900,-)

• Båreandakt (990,-)

• Liten dødsannonse (950,-)

• Bruk av salmebok eller

   egenproduserte sangark

• Trekors (650,-)

• Avg. pl. honorar (990,-)

• Egenandel tranaport (2 208,-)

Standard begravelse:

Fra kr 26 138,-

 

Inkluderer blant annet følgende:

• Hvit profilert kiste (6 250,-)

• Nedlegging i kiste (990,-)

• 100 seremoniprogram 

   med fargebilde (2 200,-)

• Assistanse i seremoni (1 500,-)

• Utstyr/pynting (680,-)

• Minnestund (2 750,-)

• Samtale i heimen (1 400,-)

• Båreandakt (1 250,-)

• Dødsannonse (1 500,-)

• Takkeannonse (700,-)

• Forsangere (820,-)

• Trekors m/navneplate (650,-)

• Byråets honorar (2 250,-)

• Avg. pl. honorar (990,-)

• Egenandel transport (2 208,-)

Påkostet begravelse:

Fra kr 35 608,-

 

Inkluderer blant annet følgende:

• Hvit profilert kiste (6 900,-)

• Syning (1 500,-)

• 200 seremoniprogram .

   med fargebilde (3 900,-)

• Ass. i seremoni, 2 pers (3 000,-)

• Utstyr/pynting (1 250,-)

• Utvidet minnestund (4 000,-)

• Samtale i heimen (1 800,-)

• Dødsannonse 2 stk (3 900,-)

• Takkeannonse (1 200,-)

• Forsangere (820,-)

• Trekors m/navneplate (650,-)

• Byråets honorar (2 500,-)

• Avg. pl. honorar (990,-)

• Egenandel transport (2 208,-)

• Nedlegging i kiste (990,-)

 

bottom of page