top of page

Salmer og sangark

Her viser vi en oversikt over de salmene som er mest brukt i forbindelse med gravderd og bisettelse. Dersom dere ønsker sangark med andre salmer, så ordner vi selvfølgelig opp i dette.

 

Under har vi også en oversikt over de motivene vi har på våre sangark. Om ønskelig står vi gjerne til disposisjon for å skreddersy sangark i forbindelse med seremonien.

Oversikt over salmer:

 

 • Alltid freidig (Weyse/Richardt)

 • Bedre kan jeg ikke fare (Bourgeois/Beich)

 • Blott en dag (Ahnfelt/Sandell)

 • Bred dina vida vingar (Sv. folketone/Sandell)

 • Deg være ære (Händel/Fjelberg)

 • Deilig er jorden (Breslau/Ingemann)

 • Det er makt i de foldede hender (Tønnesen/Bjerkrheim)

 • Dype, stille, sterke, milde (Lindeman/Oldenburg)

 • Eg er ein gjest i verda (Sv. melodi/Vågen)

 • Eg veit i himmerik ei borg (Norsk folketone/Støylen)

 • Ein fin liten blome (Eidsvåg/Hovden)

 • Fager kveldsol smiler (Rinck/Hognestad)

 • Gud, når du til oppbrudd kaller (Olsen/Brun)

 • Han tek ikkje glansen av livet (Koral fra 1600-tallet/Bjerkrheim)

 • Herre Gud, ditt dyre navn og ære (Norsk folketone/Jensen)

 • Hjemme i himlen (L. Gudmundsen)

 • I himmelen, i himmelen (Norsk folketone/Landstad)

 • Ikke en spurv til jorden (Fougner/Lunde)

 • Ingen er så trygg i fare (Tysk vise/Sandell)

 • Jeg er en seiler på livets hav (Østby/Tandberg)

 • Jeg er i Herrens hender (Lunde/Tobiassen)

 • Jeg vet en deilig have (Lindeman/Ukjent)

 • Kjære Gud, jeg har det godt (Meidell/Munthe)

 • Kjærlighet er lysets kilde (Lindemann/Grundtvig)

 • Kjærlighet fra Gud (Thompson/Schjørring)

 • Klippe, du som brast for meg (Toplady/Jensen)

 • Lei, milde ljos (Purday/Hognestad)

 • Lykksalig, lykksalig (Berggreen/Ingemann)

 • Lær meg å kjenne dine veie (Norsk folketone/Paulli)

 • Mitt hjerte alltid vanker (Svensk folketone/Brorson)

 • Måne og sol (Hovland/Brunvoll)

 • Navnet Jesus blekner aldri (Fra Zulu kirken/Welander)

 • No livnar det i lundar (Lindeman/Blix)

 • Nærmere deg, min Gud (Mason/Jensen)

 • Nå er det morgen (Gælisk mel./Frostenson/Skeie)

 • O bli hos meg (Monk/Jensen)

 • O store Gud (Svensk folketone/Andersen)

 • Som en herlig guddomskilde (Olsen/Bloom)

 • Så ta da mine hender (Silcher/Waage)

 • Tenk når engang den tåke (Gyllenhaal/Wexels)

 • Tårnhøye bølger går (Hovland/Zwilgmeyer)

 • Velt alle dine veier (Hassler/Landstad)

 • Vær meg nær, å Gud (Negro Spiritual/Joranger)

 • Å leva det er å elska (Steenberg/Vassbotn)

 • Å, tenk når engang samles skal (Herman/Wexels)

Våre sangark:
bottom of page